Miejska Biblioteka Publiczna w Bielawie, jest wieloletnim beneficjentem programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”. W ramach dotacji celowej na zakup nowości wydawniczych w 2019 roku zakupiono następujące pozycje:

Wypożyczalnia dla Dorosłych
 
Dział Dziecięco-Młodzieżowy
 
Dział Multimedialny